Referanser

Idun Nytrøen 980 62 014: Legging av laminatgulv i 4 rom ca 45 kvm, montering av gulvlister, sette inn 2 nye dører og lage 2 glattkanter der det tidligere har stått dører.
Tomas Bence 938 15 399: Restaurering av hus, estimert til ca. 500 timeverk.

Viser til omtale på: anbudstorget.no