Daglig leder

Arturs Strelnikovs
Norsk fagbrev i tømrerfaget. Har vært ansatt som tømrer i norske firmaer i de siste ti år.                      De siste sju år som ansvarlig byggeleder.

Hva kan vi utføre

  • Montering av du ulike typer trekonstruksjoner i nye og gamle bygg.
  • Montering av bindingsverk og vegger («skjelettet» i et bygg), gulv og tak.
  • Montering av panel og plater både innvendig og utvendig. Setter inn dører og vinduer med listverk, legger parkett.
  • Montering av elementer og moduler sørge for varmeisolering, sette opp skillevegger.
  • I tillegg til husbygging utfører vi også en del andre oppdrag, eksempelvis enklere forskalingsarbeid og betongarbeid.