Sentral godkjenning

DITT HUS AS

Organisasjonsnummer: 918612734
Forretningsadresse: Østhagan 4, 3623 LAMPELAND
Postadresse: Østhagan 4, 3623 LAMPELAND
Antall ansatte: 1

Godkjennings periode: 23.11.2017–23.11.2020
New approved

DITT HUS AS er godkjent etter ny ordning om sentral godkjenning fra 1.1.2016 og har rett til å bruke merket sentralt godkjent.
Hva er sentral godkjenning? Med sentral godkjenning kan ditt foretak synliggjøre sine kvalifikasjoner ovenfor andre foretak, bestillere og oppdragsgivere. Det vil også fremstå som et seriøst foretak ved at det til en hver tid har betalt skatt og avgifter så lenge det innehar godkjenningen. Man kan også valgfritt vise at foretaket er opplæringsbedrift og at det har ansvars- og yrkesskadeforsikring.
Funksjon: Funksjonen eller rollen foretaket har i en byggesak (søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende.
Fagområde: Fagområdet som definerer arbeidet foretaket utfører i en byggesak.
Tiltaksklasse: Oppgaver i et tiltak skal plasseres i tiltaksklasse 1, 2 eller 3. Det er oppgavens kompleksitet, vanskelighetsgrad, og mulige konsekvenser som feil og mangler kan få for helse, miljø og sikkerhet, som avgjør tiltaksklassen. Tiltaksklassen bestemmer hvilke krav som stilles til foretakets kvalifikasjoner.

DITT HUS AS er godkjent innen følgende områder:

FUNKSJON FAGOMRÅDE TILTAKSKLASSE
Utførende Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 1

 Utførende, tiltaksklasse 1 

Fagområdet omfatter utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner.Oppgaver som inngår i fagområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger og takkonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og kondensisolering.

Tiltaksklasse 1
Godkjenningsområdet omfatter oppføring og endringsarbeider av byggverk med liten vanskelighetsgrad. Alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning omfattes av godkjenningsområdet, f.eks. betongarbeider og murarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, montering av produkter, bygningselementer, taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, radon) m.m.

Eksempler på utførelse av tømrerarbeider i tiltaksklasse 1 kan være oppføring eller vesentlig endring av:

  • enebolig inntil 3 etasjer og 500m2 BRA,
  • tomannsbolig inntil 3 etasjer og 500m2 BRA,
  • rekkehus og kjedehus inntil 4 boenheter og 500m2 BRA,
  • andre boligbygg med 4 boenheter inntil 500m2 BRA hvor hver boenhet har utgang direkte til terreng,
  • små barnehager og arbeidsbygg inntil 2 etasjer, t.o.m. 500m2 BRA,
  • landsbruksbygninger og lagerbygg t.o.m. 2000m2 BRA,
  • supplerende tømrerarbeider som for eksempel montering av ikke bærende vegger i store bygg med bærekonstruksjoner i andre materialer.